Publiceeruwboek

Schrijf, publiceer en verkoop uw boek!

Schrijven is een kunst! Enkele tips om je te helpen bij het schrijven van je boek.
Eindelijk! Je hebt besloten een boek te schrijven. Er begint iets in je hart te borrelen, en je gedachten beginnen op een bepaalde manier samen te komen ... Het creatieve proces is begonnen! Maar als je begint, begrijp je al snel dat alleen het verlangen om een boek te schrijven, of zelfs een concreet idee, vaak niet genoeg is! Schrijven is een kunst, maar ook een talent. En zelfs met een duidelijk talent zijn er altijd dingen waar je moet leren en valstrikken om te vermijden!
Om je te helpen bij het schrijven en het verder uitwerken van je boek, zijn hier enkele tips.

1) Eerst moet je een eerlijke evaluatie van je niveau van de Nederlandse taal doen. Vraag jezelf af: "Heb ik voldoende Nederlandse taalvaardigheid om te schrijven of moet ik een al bekende (ghost-) schrijver gebruiken om mijn boodschap op schrift te zetten of me te helpen bij dit project?” Een eerste voorwaarde voor schrijven is dat je de taal goed weet te hanteren, en je erin weet uit te drukken. Als je een vrij korte opleiding hebt gehad, en je hebt je verder nooit in het taalgebruik ontwikkeld, dan zal het niveau van je geschreven boodschap (tenzij de Heer een groot wonder doet) nooit een bepaalde grens overschrijden.

2) Als je denkt dat je kunt beginnen, vraag jezelf af: "Ken ik een bevestigde en professionele corrector om mijn tekst te beoordelen en eventueel te corrigeren?” Het is namelijk zo dat de taal zoals je het gebruikelijkerwijs schrijft, waarschijnlijk verre van perfect is ... (Denk aan Rom 12: 3, niet iedereen heeft dezelfde gaven). Niets is meer irritant dan het lezen van een boek waarvan de zinsconstructies over elkaar heenlopen, en waar overal fouten in staan... Het is nou eenmaal zo dat het feit dat je de taal misschien goed beheerst iets heel anders is dan jezelf een professionele corrector te noemen! Er zijn regels in de taal, zoals leestekens, hoofdletters, komma’s enz., die vaak worden genegeerd, behalve door hen die zijn getraind om dit te doen. Een of twee keer goed een tekst lezen, en het door een vriend of vriendin laten lezen is niet genoeg, als u kwalitatief goed werk wilt! Wij kunnen u helpen op dit gebied door u in contact te brengen met mensen die hierin gespecialiseerd zijn, met speciale tarieven voor auteurs van Publiceer uw boek! Om te beginnen raden we je aan om de ingebouwde spellings- en stijl controle in Word te gebruiken.

3) Voordat je begint, schrijf op een A4-blad wat je de 'ruggengraat' van je boek kunt noemen. Dit houdt in dat je het centrale idee, de 'kern' van je boek neemt om het terug te brengen tot maximaal één pagina. Dit helpt je om het centrale idee van je boek te definiëren, om de uitwerking later te vergemakkelijken. De vraag die je kan helpen begrijpen wat dit inhoudt is: 'Wat is het doel dat ik wil bereiken met mijn boodschap?’ Als je de kern van je boodschap niet op een vel papier kunt schrijven, is het meestal niet de moeite waard om te beginnen. Je boek zal dan waarschijnlijk saai zijn, zonder een 'lead', zonder echte inhoud, wat maar aansleept, pagina na pagina...

4) Vraag jezelf af: "Welk publiek wil ik bereiken? Als je voor kinderen wilt schrijven, is het duidelijk dat je de tekst moet aanpassen. Als je bijvoorbeeld voor niet-gelovigen schrijft, moet je de ‘Tale Kanaäns’ vermijden, met andere woorden, de taal van de Bijbel; mensen zullen je niet begrijpen! Als je boodschap aan bevestigde christenen is gericht, hoef je bepaalde details of bases van het christelijk geloof die duidelijk lijken niet te ontwikkelen. In dit geval kan je de vrijheid nemen om bepaalde dingen te vooronderstellen.

5) Het is belangrijk om te beseffen dat bepaalde dingen een implicatie hebben die je je misschien niet op het eerste moment realiseert. Als je bijvoorbeeld iets zegt in de zin van: "Onze voorouders, 300.000 jaar geleden, hadden hetzelfde zondeprobleem als wij vandaag de dag", dan impliceert dit dat u niet gelooft in het letterlijk verstaan van Genesis waaruit we kunnen begrijpen dat de aarde nog geen 6000 jaar oud is!

6) Maak vervolgens een 'Inhoudsopgave' waarin je een lijst maakt van de verschillende hoofdstukken van je boek, die dan later kunnen worden ontwikkeld. Dit zal de 'ruggengraat' nog verder verstevigen.

7) Probeer je te verplaatsen in de huid van je toekomstige lezers. Sommige dingen zijn voor u duidelijk, maar dit is misschien niet het geval voor iedereen!

8) Als je boek een studie of openbaring bevat die je hebt ontvangen, probeer altijd voorbeelden van de praktijk in het dagelijks leven te geven. Mensen kunnen niets met theorieën doen. En als het een studie betreft, ga even na of er misschien niet al boeken bestaan die hetzelfde thema behandelen, mischien zelfs geschreven door bekende en gerenommeerde schrijvers.

9) Als het gaat om een (auto-) biografie, moet je begrijpen dat, hoewel je het leven dat je beschrijft heel interessant vind, dat misschien niet voor iedereen het geval is. Vooral als het leven van de persoon die je omschrijft, niet veel spectaculairs had. Het is geen oordeel, maar gewoon een feit: (auto-)biografieën worden vaak weinig gelezen, tenzij het om bekende personen gaat. Het is vaak zo dat (auto-)biografieën die in de vorm van een getuigenis gegoten zijn, beter worden gelezen.

10) Probeer de tekst die je zojuist geschreven hebt, niet direct te herschrijven of te corrigeren. Laat het creatieve proces z’n gang gaan in het schrijven van het boek. Om te schrijven gebruiken we de creatieve kant van onze hersenen; het corrigeren is een heel ander proces dat de andere kant van de hersenen gebruikt. Doorlopend heen en weer gaan tussen de twee kanten kan vermoeiend en verwarrend zijn.

11) Laat niet teveel tijd voorbij gaan tussen de verschillende momenten dat je schrijft, omdat er anders het gevaar is dat je de draad verliest, en de vlam van de creativitei uitdooft! Disciplineer je om bijvoorbeeld elke dag, of om de twee dagen te schrijven, ook al is het maar 30 minuten.

12) Zodra het boek is klaar is, zelfs al is het nog in ruwe vorm, geef het aan een aantal mensen waarvan je weet dat ze je niet zullen sparen, in de liefde! En neem kritiek niet op een persoonlijke manier, maar als een kans om te verbeteren.

13) Probeer niet te lange zinnen te schrijven, met eindeloze komma's... Vermijd onnodige woorden en zinnen. Iemand zei: "Een zin mag geen onnodige woorden bevatten, paragrafen mogen geen onnodige zinnen bevatten, om dezelfde reden dat een machine geen overbodige onderdelen moet hebben."

14) En tot slot, als het boek klaar is, laat het een paar dagen 'rusten' voordat je het opnieuw gaat bekijken om eventueel te corrigeren of ‘bij te vijlen’.

En vooral: bid dat de Heilige Geest je zal helpen, leiden en verlichten!