Publiceeruwboek

Schrijf, publiceer en verkoop uw boek!

Voorganger/Pastor of oudsten ?

Voorganger/Pastor of oudsten ?
 Klik op het vergrootglas om de zoom te zien 
Voorganger/Pastor of oudsten ?
Verwijzing : RDG3
VOORGANGER/PASTOR OF OUDSTEN? - René de Groot
Vandaag de dag beseffen slechts weinig christenen dat het woord ‘voorganger’, tegenwoordig vaak ook ‘pastor’ genoemd, nooit in het enkelvoud in de Bijbel voorkomt. ‘Pastor’ betekent letterlijk ‘herder’, en slechts drie keer komt dit in het enkelvoud voor in het Nieuwe Testament, in 1 Petrus 2:25, 1 Petrus 5:4 en Hebreeën 13:20, waar het spreekt over de ‘opperherder, de ‘herder der schapen’, en de ‘herder en hoeder van onze zielen’, onze Heer Jezus.

Weinigen beseffen eveneens dat de bediening ‘herder’ in Efeziërs 4:11 eigenlijk dezelfde is als ‘oudste’ of ‘opziener’ en dat het altijd genoemd wordt in het meervoud in de context van de leidingstructuur van een gemeente. Niet één keer vinden we in het Nieuwe Testament een gemeente of Kerk die geleid wordt door één ‘voorganger’ of ‘pastor’. Altijd wordt er consequent verwezen naar ‘de oudsten’.

Toch is het model van de leidingstructuur van onze Kerken en gemeenten vandaag de dag bijna altijd piramidaal, met aan het hoofd een ‘voorganger’, of ‘pastor’, en meestal, maar niet eens altijd, enkele ‘oudsten’ die automatisch lager op de gezagsladder staan. Het is een dermate wijd verspreid en geaccepteerd systeem geworden dat weinig christenen het verschil zien met de structuur die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, of zich realiseren wat de impact van deze niet Bijbelse structuur hebben kan op het leven van de gemeente of Kerk.

In dit boek zet de schrijver op een heldere manier de structuur van het leiderschap van de Kerk in het Nieuwe Testament uiteen. Dan plaatst hij dit tegenover wat we in de meeste van onze Kerken en gemeenten aantreffen op dit moment. De wortel van dit verschil wordt blootgelegd, en het ‘waarom’ van een collegiale oudstenraad geopenbaard. Al lezend zullen de consequenties van het niet respecteren van het Woord van God, voornamelijk voor wat betreft de leiderschapsstructuur van de Kerk, meer en meer duidelijk worden en zal elke serieuze christen die zich aan het Woord van God wil onderwerpen moeten aanspreken.

René de Groot (1961), is getrouwd met Jacqueline (1957) sinds 1987. Zij hebben vier zonen. René is Nederlander, en Jacqueline Engelse. Zij wonen sinds 1992 als zendelingen in Zuid-Frankrijk en René is sinds 1995 directeur van «Derek Prince Ministries France», de officiële Franse tak van «Derek Prince Ministries» voor de Franssprekende wereld. In 2004 zijn ze ‘Editions l’Oasis’ begonnen, om ook andere schrijvers de gelegenheid te geven. Enige jaren geleden is daar een ‘zelfpublicatie’ tak aan toegevoegd, en werd er een Nederlandse tak geopend. Samen met zijn vrouw Jacqueline geeft hij ook huwelijksseminars in Nederland, België en Frankrijk. Ze zijn ook de schrijvers van het boekje ‘Harmonie in het huwelijk. Gezag, de sleutel tot intimiteit’.

ISBN 9789086030699

140 X 210 mm, 74 pages
10.9510.95
Evaluatie Geen evaluatie Geen commentaar Lees of schrijf een reactie
Voeg een reactie
Evaluatie
Bijnaam
E-mail (optioneel)
Commentaar
Kopieer de afbeelding
Harmonie in het huwelijk
Harmonie in het huwelijk
9.95