Publiceeruwboek

Schrijf, publiceer en verkoop uw boek!

De kerk opnieuw bekeken - Frank Viola
Ontdek opnieuw het plan van Christus voor Zijn Kerk

Elk jaar verlaten 1 miljoen christenen de traditionele Kerk. Waarom? In dit boek is schrijver Frank Viola de woordvoerder van alle lezers voor alles waarvan ze wisten dat het afwezig was in hun ervaring van de moderne Kerk.

Hij gelooft dat veel kerkgenootschappen van vandaag ver afgeweken zijn van het oorspronkelijke plan van God voor de Kerk. Als prominent leider van de beweging van huiskerken staat Frank op de voorgrond van een revolutie die het Lichaam van Christus doorwaait. Een verandering die de geestelijke status quo uitdaagt en de diepe aard van de Kerk opnieuw gestalte geeft. Een beweging die geïnspireerd wordt door het Goddelijke ontwerp van authentieke gemeenschap. Een fris concept, geworteld in de oude geschiedenis, en in God Zelf.

Lees hoe Frank Gods oorspronkelijke bedoeling voor de Kerk deelt, waar het Lichaam van Christus een organisch, levend, ademend organisme is. Een Kerk vrij van conventie, gevormd door geestelijke intimiteit, en niet gelimiteerd door vier muren.

19,95 €
Voorganger/Pastor of oudsten ? - René de Groot
In dit boek zet de schrijver op een heldere manier de structuur van het leiderschap van de Kerk in het Nieuwe Testament uiteen. Dan plaatst hij dit tegenover wat we in de meeste van onze Kerken en gemeenten aantreffen op dit moment. De wortel van dit verschil wordt blootgelegd, en het ‘waarom’ van een collegiale oudstenraad geopenbaard. Al lezend zullen de consequenties van het niet respecteren van het Woord van God, voornamelijk voor wat betreft de leiderschapsstructuur van de Kerk, meer en meer duidelijk worden en zal elke serieuze christen die zich aan het Woord van God wil onderwerpen moeten aanspreken.

10,95 €