Publiceeruwboek

Schrijf, publiceer en verkoop uw boek!

In de leerschool van de lofzang - Dr L. Floor
De titel van deze uitgave is ontleend aan het Psalmboek. God heeft uit de liederenschat van het Joodse volk honderdvijftig liederen een plaats gegeven in het Psalmboek. In deze liederen neemt de lofprijzing een belangrijke plaats in. Nu is de lofprijzing iets wat geleerd moet worden. Om God te loven en te prijzen, moeten we Hem kennen. We moeten weten wie Hij is en waarom Hij lofwaardig is. Dit alles vinden we in het Psalmboek. Het is niet voldoende om te weten dat God bestaat, we moeten Hem persoonlijk kennen. In het Psalmboek ontmoeten we verschillende dichters. Bij hen komen we te weten wat de ware kennis van God is. Het is de Heilige Geest die onze ogen daar voor wil openen en ons verstand wil verlichten. Hij leert ons uit het Psalmboek zien wie God is en wie wij zijn. De getuigenissen van de dichters vormen met elkaar de stof voor de leerschool van het loflied en de Heilige Geest is de Leermeester.

14 X 21 cm - 75 pagina's - 9,95 €
Koning - Gevoel ? - Leny ten Hove-Buijze
Wie ben ik? Waar ga ik heen? Wat is mijn doel? Waar hoor ik thuis? Je wilt erbij horen maar voelt je onwaardig. Trek je je terug of dring je je op? Je verlangt naar verbondenheid, maar neigt te vluchten voor de pijn die dat aanraakt. De kou in je hart uit zich in een afstandelijke ongevoeligheid of de innerlijke leegte maakt je juist overgevoelig en zet je aan tot zoeken naar vervulling. Maar wat je vindt geeft je ten diepste nooit wat je nodig hebt...

"Dit boek geeft prachtig mooi weer waar het werkelijk om gaat in het leven. Een boek om te lezen als je de diepte in durft. Het legt onze eenzaamheid, gebrokenheid en eigen (on)-waarheden bloot, om ons vervolgens in het licht van Gods Woord mee te nemen naar het Leven, waarvoor je bedoeld bent!"
Esther Cammeraat

14,5 X 21,5 cm - 199 paginas - 15,95 €