Publiceeruwboek

Schrijf, publiceer en verkoop uw boek!

Joh. Calvijn, K. Barth, en wij!

Joh. Calvijn, K. Barth, en wij!
 Klik op het vergrootglas om de zoom te zien 
Joh. Calvijn, K. Barth, en wij!
Verwijzing : TB1
Johannes Calvijn, Karl Barth, en wij! - Dr. T. Brienen.
Calvijn en Barth zijn beiden weer in in de huidige theologische bezinning. Ook in de gereformeerde theologie.

In het eerste deel van dit boek zijn enkele thema's uit Calvijns theologische erfenis opgenomen. Nieuw en weinig beschreven zijn: de flexibiliteit in de liturgie bij Calvijn, zijn visie op de wetenschap en de vergelijking van het gemeenteleven bij hem en in de Nadere Reformatie.
Het tweede deel wordt een persoonlijke kennisname van de theologie van Barth, vanaf zijn studententijd (1950) tot vandaag. Daarin neemt zijn doctoraalscriptie uit 1965 over de preek als dialoog bij H. Jonker en Karl Barth een centrale plek in.

Dr. T. Brienen (geb. 1930) is sinds 1955 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij diende de kerk van Mussel, Apeldoorn- Zuid, Groningen, Kampen, Gorinchem, Amersfoort en Amsterdam Nieuw-West. Vanaf 1997 is hij emeritus, wonend in Hoogeveen. Van zijn hand verschenen vele artikelen en bijdragen in (hand) boeken. Verder schreef hij:
Onderlinge Dienst (1969), De prediking van de Nadere Reformatie (1974, 2e dr. '81), Bevinding (1978), De liturgie bij Johannes Calvijn (1987), Leren in Jodendom en Christendom (1990, 2e dr. 1992), Gods ontferming in tijd en eeuwigheid (1993), Handboek voor de diaconiologie (1999), De eerste Nederlandse Homiletiek van Johannes Hoornbeeck (2009) enz. Dit boek is het 30ste, dat hij publiceert.

ISBN 9789086030682

140 X 210 mm, 140 pagina's
12.5012.50
Evaluatie Geen evaluatie Geen commentaar Lees of schrijf een reactie
Voeg een reactie
Evaluatie
Bijnaam
E-mail (optioneel)
Commentaar
Kopieer de afbeelding