Publiceeruwboek

Schrijf, publiceer en verkoop uw boek!

Opvoeden, samen op weg... - Annewieke Haverkamp
Blijdschap, vreugde, een droom die uitkomt, maar ook spanning, onzekerheid in een nieuwe maar bijzondere situatie. Je bent vader of moeder geworden. Maar hoe wil je eigenlijk het kind opvoeden? Waar moet je aan denken? Hoe betrek ik mijn geloof in de opvoeding van het kind? Dit boek is geschreven vanuit een visie op opvoeden vanuit genade en liefde. Het boek helpt ouders gaandeweg een eigen visie te ontwikkelen op de opvoeding van het kind.

14 X 21 cm - 74 pagina's - 10,95 €
Harmonie in het huwelijk - René en Jacqueline de Groot
TWEEDE UITGEBREIDE EN HERZIENE VERSIE
Harmonie in het huwelijk.

De kwestie van gezag, de sleutel naar intimiteit

NU OPNIEUW VERKRIJGBAAR : TWEEDE HERZIENE EN UITGEBREIDE VERSIE

Vijf jaar na het verschijnen van de eerste druk is het tijd om te laten weten hoe het er nu voor staat. Hebben de in het boekje uitgelegde waarheden stand gehouden? Wat zijn de resultaten geweest van de geweldige ommekeer in het huwelijk? Is het een lange-termijn vrucht gebleken, of slechts een vluchtige ‘openbaring’? U leest het in deze tweede herziene en uitgereide versie.

Veel is er al gezegd over dit onderwerp met vaak diep gewortelde emoties! Weinigen zoeken echter het 'waarom' achter dit vaak gevoelige vraagstuk. In dit gemakkelijk te lezen boek, vol met open en eerlijke hart tot hart bekentenissen van zowel hun overwinningen als hun falen, leggen René en Jacqueline de Groot de wortels bloot van dit vraagstuk en tonen de Nieuw Testamentische oplossing. Sinds zij getrouwd zijn in 1987, heeft God hen, door vele moeilijkheden heen, veel lessen geleerd en openbaring gegeven. Het resultaat: praktische en bijbels gefundeerde oplossingen en antwoorden op deze vragen die zo vaak frictie en verwarring kunnen veroorzaken.

14 X 21 cm - 96 pagina's - 9,95 €
School voor huwelijk en gezin - Box met drie DVD's van totaal 3 uur onderwijs.
In dit mini-seminar, gegeven in 2010 voor de 'School voor huwelijk en gezin' georganiseerd door Nehemia Ministries in Zwijndrecht, legt René de Groot heel duidelijk en levendig uit wat de werkelijke wortel is van alle spanningen die een huwelijk zo vaak maken tot een plaats met minder intimiteit dan God het oorspronkelijk bedoeld heeft. De ondertitel is dan ook: gezag: de sleutel tot intimiteit. Als u het boekje 'Harmonie in het huwelijk' gelezen heeft, zult u dit onderwijs zeker waarderen!
Op de derde DVD geeft Jacqueline de Groot een krachtig en zeer eerlijk getuigenis van hoe God haar op zeer bijzondere wijze door openbaring geleerd heeft wat haar plaats en rol is naast haar man. Dit heeft hun leven en hun bediening blijvend en structureel veranderd.
Bent u op zoek naar een diepere intimiteit in uw huwelijk ? En bent u bereid om eerlijk naar een antwoord te zoeken vanuit het Woord van God ? Dan zullen deze studies u zeker tot zegen zijn!

19,95 €
Als je kind andere keuzes maakt - Trijntje
Als je net vader of moeder geworden bent, voor het eerst, is dat een enorme verandering in jouw leven. Je kleine kindje, compleet afhankelijk van jou, mag opgroeien tot een eigenheid, een persoonlijkheid zoals er niemand anders is.
Hoe groot dan het verdriet, de verbijstering maar misschien ook de boosheid als je kind een keuze maakt die niet alleen voor hem of haarzelf gevolgen heeft, maar ook voor anderen.

De loyaliteit die je als ouders blijft voelen naar je kind, de schaamte voor je eigen kind en de moeite om hier in het openbaar wat van te vinden is een verscheurend proces.
Door dit boekje heen, hoopt de schrijfster erkenning te geven voor een groep ouders waar weinig over gesproken wordt. Een boekje waardoor ouders hun eigen verdriet, schaamte en moeite in een ander perspectief gaan zien. En weer hoop krijgen voor hun toekomst, zonder hun kind los te laten.


14,8 X 21 cm - 38 pagina's – 13.50 €